2007/6

< 2007/52008/1 >

s. 743-976 (234)

Wacław Wilczyński

Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji

Dilemmae of National Policies after 18 Years of Transformation

Дилеммы политики системных преобразований Польши после 18 лет трансформации

Polska transformacja systemowa w Polsce polityka gospodarcza neoliberalizm a państwo opiekuńcze
  s. 755


Zdzisław Sadowski

Od sporu o transformację do strategii rozwoju

From the Controversies Around Transformation Toward the Strategy of Development

От спора о трансформации к стратегии развития

Polska transformacja rozwój gospodarczy rola państwa strategia trwałego rozwoju Unia Europejska
  s. 757


Tadeusz Kowalik

Polska transformacja a nurty liberalne

Transformation in Poland and Liberal Orientations

Польская трансформация и либеральные течения

Polska błędy okresu transformacji polityka neoliberalna ład społeczno-gospodarczy
  s. 781


Grzegorz W. Kołodko

Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość

Two-thirds of Success. Systemic Transformation in Poland and Lessons for the Future

Успех на 66% польская системная трансформация и уроки на будущее

Polska transformacja strategia rozwoju polityka gospodarcza instytucje wzrost gospodarczy rozwój społeczno-gospodarczy postęp
  s. 799


Jerzy Hausner

Polityka gospodarcza – wokół dylematów i sporów

Dilemmae and Arguments Surrounding Economic Policy

Экономическая политика – дилеммы и споры

Polska polityka gospodarcza zarządzanie gospodarką instytucje gospodarki rynkowej sterowanie przez parametry sterowanie przez instytucje
  s. 839


Leszek Zienkowski

Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach

Determinants and Perspectives for Economic Growth in the Coming Years

Детерминанты и перспективы экономического роста в ближайшее годы

Polska wzrost gospodarczy reformy finansów publicznych strefa euro
  s. 861


Marek Belka

Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski

Enlargement of the European Monetary Union and the perspectives of economic development of Poland

Расширение европейского валютного союза и перспективы экономического развития Польши

Polska Europejska Unia Walutowa konkurencyjność kryteria Maastricht
  s. 873


Adam Lipowski

Polityka gospodarcza jako instrument marketingu politycznego

Economic Policy as an Instrument of Political Marketing

Экономическая политика как инструмент политического маркетинга

niestabilność polityka mikrostrukturalna oportunizm polityczny marketing polityczny
  s. 891


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji
Hanna Fołtyn

222 stron
Cena: 39,90 zł   Cena PDF: 38,13

Sprzedaż
wysyłkowa

System rynkowy
Mieczysław Nasiłowski

482 stron
Cena: 68,46 zł   Cena PDF: 63,96

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.