Szukaj na stronie (osoby, hasła):Wyniki

Znaleziono 4 wyników wyszukiwania hasła: Stanisław Lis

Stanisław Lis (2013/4, Recenzje i omówienia, s. 577)

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia


Stanisław Lis, Mateusz Rosołowski (2012/6, Miscellanea, s. 825)

Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność


Stanisław Lis (2011/2, Miscellanea, s. 269)

Kontrowersje wokół krzywej Phillipsa i polityki antyinflacyjnej


Stanisław Lis (2008/3, Artykuły, s. 329)

Akcesja Polski do strefy euro – analiza krytyczna

Zasadniczym celem poznawczym artykułu jest przeprowadzenie - teoretycznej i empirycznej – krytycznej analizy funkcjonujących w polskiej literaturze ekonomicznej hipotez i poglądów odnośnie kosztów i korzyści płynących z przystąpienia Polski do strefy euro. Analiza porównawcza wykazała, że bilans wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej powinien być – w długim czasie – korzystny (...)
Poza autorytetem
Anna Mikołejko

124 stron
Cena: 18,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Ekonomiści czytani, ale nie słuchani
Tomasz Sobczak

162 stron
Cena: 35,70 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.