2011/2

< 2011/12011/3 >

Ekonomista 2011/2 - okładka

s. 153-310 (158)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Stanisław Lis

Kontrowersje wokół krzywej Phillipsa i polityki antyinflacyjnej

Controversy About the Phillips Curve and Anti-inflationary Policy

Разногласия по поводу кривой Филлипса и антиинфляционной политики

  s. 269  

Wojciech Przychodzień

Wahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce w latach 1989–2009

Cyclical Fluctuation of GD P Growth in Poland, 1989–2009

Циклические колебания динамики ВВП в Польше в 1989–2009 гг.

  s. 275  

Jerzy Śleszyński, Rafał Wiewiórski

Wycena ekonomiczna wartości dóbr kultury na przykładzie piwnic Pałacu Saskiego w Warszawie

Economic Valuation of Cultural Goods. Case Study of the Saski Palace Basement in Warsaw

Оценка экономической стоимости культурных ценностей на примере подвалов Саксонского дворца в Варшаве

  s. 283