Wyniki

Znaleziono 3 wyników wyszukiwania hasła: Aleksander Jakimowicz

Jerzy Tomala (2010/5, Recenzje i omówienia, s. 762)

Aleksander Jakimowicz, Źródła niestabilności struktur rynkowych


Aleksander Jakimowicz (2010/1, Recenzje i omówienia, s. 127)

George Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza


Aleksander Jakimowicz (2009/1, Artykuły, s. 15)

O niektórych implikacjach nieliniowości w keynesizmie

Podstawowym celem artykułu jest wykazanie, że keynesizm tradycyjny jest nauką spełniającą standardy naukowości wyznaczone przez współczesne przyrodoznawstwo, co pozwala zaliczyć go do trwałego dorobku ekonomii. Zgodnie z twierdzeniami Gödla o niezupełności, sformułowanie wartościowych zdań o keynesizmie nie jest możliwe jedynie na gruncie ekonomii. Właściwa ocena każdego modelu wymaga (...)
....