2010/1

< 2009/62010/2 >

Ekonomista 2010/1 - okładka

s. 1-136 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Aleksander Jakimowicz

George Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza

George Soros, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means

Джорж Сорос, Новая парадигма финансовых рынков. Кредитный кризис 2008 года и что он означает

  s. 127  

Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: korwengencja czy dywergencja?, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rapackiego

Economic Growth in the Countries in Transition: Convergence or Divergence? Ed. by Ryszard Rapacki

Экономический рост в странах трансформации: конвергенция или дивергенция?, коллективный труд под ред. Рышарда Рапацкого

  s. 130  

Czesław Skowronek

Przemysław Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw

Przemysław Borkowski, Risk in Business Activity

Пшемыслав Борковски, Риск в деятельности предприятий

  s. 132