2020/3

< 2020/22020/4 >

Ekonomista 2020/3 - okładka

s. 335-498 (164)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Karolina Goraus-Tańska, Zuzanna Osika

Stopnie wyższego wykształcenia a zarobki w Polsce i innych krajach OECD

Tertiary Education Levels and Earnings in Poland and Some Other OECD Countries

Разные ступени высшего образования и их влияние на заработки в Польше и в других странах ОЭСР

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, zarobki, premia za wykształcenie, wykształcenie wyższe

  s. 341  Streszczenie  

Agnieszka Domańska

Crowding-in and Crowding-out Effects of Public Investments in Poland and Portugal: a Comparative Study

Efekty pobudzania i wypierania inwestycji publicznych w polsce i portugalii: studium porównawcze

Эффекты стимулирования и выдавливания публичных инвестиций в Польше и в Португалии – сравнительный анализ

Słowa kluczowe: inwestycje publiczne i  prywatne, polityka fiskalna, zmienne makroekonomiczne, efekty pobudzania i wypierania

  s. 372  Streszczenie  

Izabela Młynarzewska-Borowiec

Income Gap between the New and Old EU Member States and Its Determinants in the Period 1996–2017

Luka dochodowa między nowymi i starymi krajami członkowskimi unii europejskiej i jej uwarunkowania w okresie 1996–2017

Разница в доходах между новыми и старыми странами-членами Евросоюза и ее обусловленности в период 1996–2017 гг.

Słowa kluczowe: PKB per capita, luka dochodowa, proces konwergencji, determinanty PKB per capita, regresja wzrostu

  s. 401  Streszczenie  

Krzysztof Turowski

Krakowska szkoła ekonomii wobec Wielkiego Kryzysu

Great Depression in the Views of the Cracow School of Economics

Краковская школа экономики – взгляд на великую депрессию

Słowa kluczowe: krakowska szkoła ekonomii, Wielki Kryzys, cykl koniunkturalny, interwencjonizm

  s. 431  Streszczenie