2019/4

< 2019/32019/5 >

Ekonomista 2019/4 - okładka

s. 393-508 (116)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusjeKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Andrzej Czyżewski

W dyskursie o kwestii agrarnej (na kanwie książki J.S. Zegara Kwestia agrarna w Polsce)

To the Discourse on the Agrarian Question (on the margin of the book by J.S. Zegar The Agrarian Question in Poland)

Спор об аграрном вопросе (на примере книги Ю.С. Зегара Аграрный вопрос в Польше)

  s. 487