Szukaj na stronie (osoby, hasła):Wyniki

Znaleziono 12 wyników wyszukiwania hasła: Zdzisław Sadowski

(2019/1, In memoriam, s. 7)

Życiorys Profesora Zdzisława Sadowskiego


Elżbieta Mączyńska (2019/1, In memoriam, s. 9)

Profesor Zdzisław Sadowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


Zbigniew Matkowski (2019/1, In memoriam, s. 13)

Profesor Zdzisław Sadowski – Redaktor Naczelny „Ekonomisty”


Joanna Kotowicz-Jawor, Paweł Kozłowski, Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga (2019/1, In memoriam, s. 15)

Wspomnienia o Profesorze Zdzisławie Sadowskim


Zdzisław Sadowski (2016/4, Eseje, s. 625) OPEN ACCESS

Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Lipińskim


Zdzisław Sadowski (2015/3, Konferencje i seminaria, s. 393)

Ewolucja gospodarki rynkowej


Paweł Kozłowski (2015/1, Jubileusz, s. 9)

Zdzisław Sadowski – nie tylko z powodu jubileuszu 90-lecia urodzin


Zdzisław Sadowski (2014/2, Artykuły, s. 153)

Rozwój gospodarczy i bieda

W rozwoju gospodarczym świata obserwuje się rosnące nierówności podziału. Jest to poważne zagrożenie przyszłości. Długofalowe prognozy przewidują stopniowe pogarszanie przeciętnych warunków życia na świecie. Główną przyczyną jest szybki przyrost ludności, który podlega własnym prawom. Drugim czynnikiem jest finansyzacja gospodarki: w relacji między rynkiem a państwem pojawił się trzeci (...)


Zdzisław Sadowski (2011/3, Eseje, s. 447)

Ekonomia w objęciach neoliberalizmu


Zdzisław Sadowski (2009/4, In memoriam, s. 427)

Władysław Ryszard Świtalski


Zdzisław Sadowski (2007/6, Artykuły, s. 757)

Od sporu o transformację do strategii rozwoju

Ocena dorobku polskiej transformacji okazała się przedmiotem wysoce kontrowersyjnym. Przez szereg lat wydawało się, że transformacja przyniosła wielki sukces, wprowadzając szybko ustrój liberalno - demokratyczny wraz z systemem gospodarki rynkowej. Ostatnio zostało to jednak zakwestionowane pod hasłami walki z liberalizmem i tworzenia państwa solidarności społecznej. Jednocześnie (...)


Piotr Pysz (2007/3, Recenzje i omówienia, s. 421)

Zdzisław Sadowski: W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski
Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej
Krystyna Bobińska

248 stron
Cena: 34,65

Sprzedaż
wysyłkowa

Czas w życiu i pracy
Hanna Fołtyn

260 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.