Szukaj na stronie (osoby, hasła):Wyniki

Znaleziono 23 wyników wyszukiwania hasła: Grzegorz W. Kołodko

Maciej Miszewski (2021/1, Recenzje i omówienia, s. 182)

Recenzja: Grzegorz W. Kołodko, Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki


Maciej Miszewski (2020/3, Recenzje i omówienia, s. 487)

Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, red. Grzegorz W. Kołodko i Jacek Tomkiewicz


Grzegorz W. Kołodko (2020/2, Artykuły, s. 185)

Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda

Współczesna myśl ekonomiczna nie radzi sobie zadowalająco ze swymi zadaniami: nie wyjaśnia w sposób w pełni satysfakcjonujący rzeczywistości społeczno-gospodarczej, ani nie proponuje skutecznych metod rozwiązania ważnych problemów, zwłaszcza na szczeblu makroekonomicznym – w gospodarce narodowej oraz megaekonomicznym – w gospodarce światowej. Nowy pragmatyzm to zarys heterodoksyjnej (...)


Stanisław Czaja (2020/1, Recenzje i omówienia, s. 142)

Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. E. Mączyńska


Grzegorz W. Kołodko (2018/6, Artykuły, s. 633)

Chińska transformacja ustrojowa: socjalizm czy kapitalizm? Tertium datur

Autor artykułu próbuje odpowiedzieć na pytanie: czy Chiny wciąż jeszcze budują socjalizm, czy też zbudowały już kapitalizm? A może jedno i drugie? Może żaden z tych dwu systemów, gdyż poprzez rynkowe reformy odchodzące od tradycyjnego socjalizmu stworzyły coś odmiennego niż klasyczne typy ustrojów politycznych i społeczno-gospodarczych znane z XX w.? Jedni autorzy orzekli, że w Chinach mamy (...)


Maciej Bałtowski (2018/5, Recenzje i omówienia, s. 619)

Grzegorz W. Kołodko, Andrzej K. Koźmiński, Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017


Grzegorz W. Kołodko (2017/2, Eseje, s. 204) OPEN ACCESS

Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu


Marian Gorynia (2017/2, Recenzje i omówienia, s. 229)

Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Maciej Bałtowski


Maciej Bałtowski (2015/5, Artykuły, s. 575)

Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki

Artykuł nawiązuje do tekstu G.W. Kołodki („Ekonomista” 2014, nr 3) i polemiki z nim autorstwa A. Matysiaka („Ekonomista” 2015, nr 2). Autor uważa, że polemika A. Matysiaka nie uwzględnia należycie tego, co w dorobku Kołodki wydaje się najciekawsze i najważniejsze, tj. nowatorskiego spojrzenia na ekonomię i jej współczesne cele. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej (...)


Grzegorz W. Kołodko (2015/4, Eseje, s. 553)

Profesor Pohorille i jego spuścizna


Grzegorz W. Kołodko (2014/2, Artykuły, s. 161)

Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości

Ekonomia jest nie tylko sposobem interpretowania przeszłości i analizowania teraźniejszości, ale musi być też instrumentem odczytywania i kształtowania przyszłości. Z jednej strony pokazywać powinna bieg nieuniknionych przyszłych procesów społeczno-gospodarczych oraz ich styków z kulturą i technologią, z polityką i środowiskiem, do których trzeba odpowiednio i zawczasu się przygotowywać. Z (...)


Aleksander Łukaszewicz (2013/5, Recenzje i omówienia, s. 717)

Grzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości


Michał G. Woźniak (2013/4, Eseje, s. 563)

O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości – refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości


Grzegorz W. Kołodko (2011/2, Eseje, s. 297)

Świat między kryzysami – refleksje na marginesie książki N. Roubiniego i S. Mihma "Ekonomia kryzysu"


Michał G. Woźniak (2011/1, Eseje, s. 107)

Przyszłość może być lepsza. Refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodko "Świat na wyciągnięcie myśli"


Grzegorz W. Kołodko (2010/4, Eseje, s. 563)

Dwie dekady ustrojowej transformacji – i co dalej?


Maciej Bałtowski (2010/2, Recenzje i omówienia, s. 267)

20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz


Grzegorz W. Kołodko (2010/1, Eseje, s. 117)

Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy


Grzegorz W. Kołodko (2009/3, Artykuły, s. 353)

Wielka Transformacja 1989–2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość

Ponad 1,8 miliarda ludzi – od Europy Środkowej do Wschodniej Azji – jest zaangażowane już od pokolenia w wielką transformację systemową prowadzącą do gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Proces ten ewoluuje zarówno pod wpływem chaosu, jak i celowej działalności, co w rezultacie przyniosło mieszane owoce. Zróżnicowanie obecnej sytuacji jest skutkiem spuścizny z (...)


Grzegorz W. Kołodko (2008/4, Eseje, s. 555)

Patrząc w przyszłość


Paweł Kozłowski (2008/3, Recenzje i omówienia, s. 425)

Grzegorz W. Kołodko: Wędrujący świat


Grzegorz W. Kołodko (2007/6, Artykuły, s. 799)

Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość

Posocjalistyczną transformację ustrojową postrzegać należy na tle procesu globalizacji, a postęp w sferze zmian ustrojowych oceniany musi być poprzez ich wpływ na zdolności rozwojowe gospodarki. W Polsce podczas osiemnastu lat przekształceń odnotowano największy wzrost PKB spośród wszystkich krajów transformacji. Przy jej ocenie wszakże ważna jest nie tylko poprawa konkurencyjności i (...)


Adam Noga (2007/4, Recenzje i omówienia, s. 583)

Grzegorz W. Kołodko: The World Economy, Great Post-Communist Change
Ekonometria
Brunon R. Górecki

268 stron
Cena: 47,25 zł   Cena PDF: 47,97

Sprzedaż
wysyłkowa

Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Milena Kabza

192 stron
Cena: 39,90 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.