Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/4

< 2019/32019/5 >

Ekonomista 2019/4 - okładka

s. 393-508 (116)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusjeKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Izabela Bludnik

Endogeniczna podaż pieniądza w warunkach finansjalizacji – perspektywa ekonomii heterodoksyjnej

Endogenous Money Supply under Financialization: Heterodox Economic Perspective

Эндогенное предложение денег в условиях финансиализации – перспектива гетеродоксальной экономики

Słowa kluczowe: pieniądz endogeniczny, finansjalizacja, teoria obiegu pieniężnego

  s. 399  Streszczenie  

Łukasz Kurowski

Stabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym

Financial Stability and Monetary Policy after the Global Financial Crisis

Финансовая стабильность и денежная политика после глобального финансового кризиса

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, luka kredytowa, reguła Taylora, kryzys finansowy

  s. 414  Streszczenie  

Jacek Jankiewicz, Przemysław Garsztka

Unemployment and Time Spent in Household Production

Unemployment and Time Spent in Household Production

Безработица и время, посвящаемое домашнему хозяйству

Słowa kluczowe: dobrobyt, bezrobocie, produkcja domowa, gospodarstwa domowe, łączna praca

  s. 432  Streszczenie  

Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra

The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept

The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept

Роль Белостокского научно-технологического парка во внедрении концепции «умного города»

Słowa kluczowe: Triple Helix, instytucje hybrydowe, parki naukowo-technologiczne, „inteligentne miasto”, Polska

  s. 452  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.