2010/6

< 2010/52011/1 >

s. 767-906 (140)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 64,26 PLN
Józef S. Zegar

Ekonomia wobec kwestii agrarnej

Economics and the Agrarian Question

Экономия и аграрный вопрос

  s. 779


Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński, Jolanta Zięba

Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.

Factors of GDP Growth in Poland and the Czech Republic in 2009

Факторы роста ВВП в Польше и Чехии в 2009 г.

  s. 805


Oded Stark

Policy Repercussions of “The New Economics of the Brain Drain”

Policy Repercussions of “The New Economics of the Brain Drain”

Последствия „Новой Экономики Дренажа Мозгов” для экономической политики

  s. 831


Jan Brzozowski

Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki

Brain Waste Among Skilled Expatriates and Investment in Human Capital

Неиспользование мозгов квалифицированных эмигрантов и инвестиции в человеческий капитал

  s. 841


Leszek Wincenciak

Graduates’ Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience

Graduates’ Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience

Черты выпускников и их шансы на рынке труда: случай польши

  s. 859


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Wzgórze wiosny
Bolesława Wdzięczna

194 stron
Cena: 23,10 zł   Cena PDF: 22,14

Sprzedaż
wysyłkowa

Menedżeryzm, strategie, zarządzanie
Bohdan Gliński Bolesław R. Kuc Hanna Fołtyn

302 stron
Cena: 15,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.