2010/2

< 2010/12010/3 >

s. 137-276 (140)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 64,26 PLN
Andrzej Sławiński

Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną

The impact of the global banking crisis on central banking

Влияние глобального банковского кризиса на центральный банк

globalny kryzys bankowy modele równowagi ogólnej nadzór finansowy spekulacja na terminowych rynkach surowcowych
  s. 145


Danuta Gotz-Kozierkiewicz

Polityka pieniężna a prawo Goodharta

Monetary policy and Goodhart’s law

Денежная политика и закон Гудхарта

papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu kanał transmisji polityki pieniężnej popyt na pieniądz model IS-LM pieniądz „potencjalnie transakcyjny”, rezerwy banków zasoby finansowe strumienie finansowe percepcja ryzyka premia za ryzyko cena rynkowa
  s. 163


Joanna Siwińska-Gorzelak

Niestabilność wydatków publicznych a długookresowy wzrost gospodarczy

Volatility of public expenditure and long run growth

Нестабильность публичных расходов и долгосрочный экономический рост

niestabilność wydatków publicznych polityka fiskalna wzrost gospodarczy
  s. 175


Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk

Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991–2008

The relationship of macroeconomic environment and economic policy to agriculture in developed countries and Poland in the years 1991–2008

Отношения между макроэкономическим окружением и экономической политикой и сельским хозяйством в высокоразвитых странах и в Польше в 1991–2008 гг.

otoczenie makroekonomiczne polityka gospodarcza polityka wsparcia sektora rolnego
  s. 189


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Nobel z ekonomii 1969-2017 (PDF)
Leszek J. Jasiński

310 stron
Cena: 0 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Rymowanki potocznego języka
Maria Nagajowa

202 stron
Cena: 21 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.