2007/5

< 2007/42007/6 >

s. 589-742 (154)

Michał Kalecki

Nieznany raport z 1939 roku (Ile Niemcy mogą wycisnąć z Polski)

Unknown Report Written in 1939 (What Germany Can Get Out of Poland)

Неизвестная работа от 1939 года (Сколько Германия может выжать из Польши)

Michał Kalecki nieznany rękopis Kaleckiego nieznany raport Kaleckiego
  s. 597


Jan Toporowski

Posłowie do raportu Michała Kaleckiego

Background Note on Report by M. Kalecki

Обстоятельства создания и обнаружения текста Михала Калецкого

Michał Kalecki nieznany rękopis Kaleckiego nieznany raport Kaleckiego
  s. 627


Tomasz Tokarski

Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia

Economies of Scale in the Light of Capital Accumulation and Employment Increase

Эффект масштаба и аккумуляция капитала и рост занятости

modele płac ekonomia skali akumulacja kapitału wzrost zatrudnienia
  s. 631


Waldemar Florczak

Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim

Micro and Macroeconomic Advantages Generated by Human Capital

Микро и макроэкономические выгоды, связанные с человеческим капиталом

kapitał ludzki kwantyfikacja kapitału ludzkiego zastosowania kapitału ludzkiego
  s. 651


Joanna Siwińska

Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym

A Study on the Role of Education in Economic Development

Исследование роли образования в экономическом развитии

pomiary wykształcenia kapitał ludzki wzrost gospodarczy
  s. 675


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Wzgórze wiosny
Bolesława Wdzięczna

194 stron
Cena: 23,10 zł   Cena PDF: 22,14

Sprzedaż
wysyłkowa

Ekonomiści czytani, ale nie słuchani
Tomasz Sobczak

162 stron
Cena: 35,70 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.