2007/4

 2007/5 >

s. 431-588 (158)

Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski

Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995–2005

Regional Unemployment in Poland in 1995–2005

Региональная безработица в Польше в 1995–2005 гг.

Polska badanie siły roboczej bezrobocie regionalne zróżnicowanie bezrobocia struktury branżowe i regionalne bezrobocie
  s. 439


Krzysztof Rybiński, Urszula Sowa

Global Reserves Management

Global Reserves Management (Globalne zarządzanie rezerwami walutowymi)

Global Reserves Management (Глобальное управление валютными ресурсами)

rezerwy walutowe zarządzanie rezerwami dywersyfikacja rezerw walutowych ryzyko globalnej stabilności finansowej
  s. 457


Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Socha

Sztywność nominalnych wynagrodzeń oraz jej wpływ na politykę pieniężną

Downward Nominal Wage Rigidity in Poland and Its Implications for the Monetary Policy

Жёсткость номинальной зарплаты и её влияние на денежную политику

Polska inflacja Polityka pieniężna sztywność płac w dół konkurencja i sztywność płac
  s. 491


Michał Gradzewicz, Jan Hagemejer

Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej

Monopolistic Markups and Returns to Scale in Poland. Evidence from the Firms Level

Монополистические наценки и эффекты масштаба в польской экономике

Polska przychód skali branże monopolistyczne czynniki produktywności branżowe
  s. 515


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Ryzyko w eksporcie
Iwona Gorzeń-Mitka

184 stron
Cena: 34,86 zł   Cena PDF: 30,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej
Tomasz Sobczak

266 stron
Cena: 39,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.