Wyniki

Znaleziono 8 wyników wyszukiwania hasła: Zbigniew Madej

Zbigniew Madej (2020/1, Artykuły, s. 7)

Kolejna korekta czy koniec globalizacji?

Artykuł zawiera rozważania nad historyczną ewolucją globalizacji w kontekście rywalizacji dwóch koncepcji organizacji gospodarki: opcji propaństwowej i opcji prorynkowej. Autor przyjął założenie, że globalizacja jest trwałą cechą ludzkich dążeń. Na początku czasów nowożytnych tendencja ta splotła się z przemienną dominacją opcji propaństwowych oraz prorynkowych i w takiej postaci występuje (...)


Zbigniew Madej (2016/6, Artykuły, s. 777)

Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów

Celem tego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jaką samowiedzą heurystyczną dysponują współcześni ekonomiści. Mało wiadomo na ten temat i dlatego autor postanowił go podjąć. Rozważania zostały skoncentrowane na trzech dziedzinach: heurystyce, wiedzy i samowiedzy oraz praktycznych korzyściach płynących z dwóch poprzednich dziedzin. Wyniki poszukiwań pozwalają stwierdzić, że (...)


Zbigniew Madej (2015/4, Eseje, s. 545)

Kapitalizm konfucjański Henryka Chołaja


Zbigniew Madej (2013/2, Eseje, s. 281)

J. Stiglitz – Freefall – refleksje i wątpliwości


Zbigniew Madej (2012/6, Recenzje i omówienia, s. 883)

Gerald A. Cohen, Dlaczego (nie) socjalizm?


Zbigniew Madej (2011/2, Artykuły, s. 161)

Paradygmaty i główny nurt w ekonomii

W ekonomii nie ma jeszcze wspólnego paradygmatu dla całej dyscypliny, ale powstaje jej główny nurt, który można potraktować, jako swoisty paliatyw całej dyscypliny i na tej podstawie budować wspólny paradygmat. Jego geograficzny zasięg będzie jednak ograniczony. Obejmie tzw. świat zachodni oraz posocjalistyczną Europę Środkową i Wschodnią, która transformację ustrojową przeprowadziła na (...)


Zbigniew Madej (2009/5, Eseje, s. 647)

Idee rządzą światem


Zbigniew Madej (2007/3, Artykuły, s. 293) OPEN ACCESS

Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką?

Na pytanie postawione w tytule tego artykułu można odpowiedzieć pozytywnie. Po pierwsze, ta wiedza dotyczy odrębnej dziedziny badań i metody badań analitycznych poleceń. Po drugie, badania polityki gospodarczej przyniosły spory odzew akademicki napisany przez liczną grupę autorów. Kierunek studiów składa się realiów politycznych w sferze życia ekonomicznego, to znaczy, przez działania (...)
....