Wyniki

Znaleziono 6 wyników wyszukiwania hasła: Maciej Miszewski

Maciej Miszewski (2021/5, Artykuły, s. 604)

Perspektywa globalna i jej implikacje w kontekście wielowymiarowego kryzysu społeczno-gospodarczego

Autor przyjmuje, że współcześnie mamy do czynienia z wielowymiarowym kryzysem, którego jedną ze składowych jest pandemia. Kryzys ten, jak też podejmowane w związku z nim środki zaradcze tworzą nowy kształt globalnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Kluczowe są tu wielostronne powiązania pomiędzy pozornie odrębnymi zjawiskami, jak migracje, katastrofy klimatyczne czy skażenie oceanów (...)


Maciej Miszewski (2021/1, Recenzje i omówienia, s. 182)

Recenzja: Grzegorz W. Kołodko, Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki


Maciej Miszewski (2020/3, Recenzje i omówienia, s. 487)

Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, red. Grzegorz W. Kołodko i Jacek Tomkiewicz


Maciej Miszewski (2018/1, Recenzje i omówienia, s. 116)

Michał Moszyński, Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej. Perspektywa rynku pracy


Maciej Bałtowski, Maciej Miszewski (2014/3, Eseje, s. 433)

Przeobrażenia cywilizacyjne a zmiany modelu polityki gospodarczej


Maciej Miszewski (2008/4, Recenzje i omówienia, s. 563)

Piotr Pysz: Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej
....