2020/5

< 2020/42020/6 >

Ekonomista 2020/5 - okładka

s. 655-774 (120)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Witold Kwaśnicki

Uwagi na marginesie książki Podejście ewolucyjne w naukach społecznych

Some remarks about the book Podejście ewolucyjne w naukach społecznych (Evolutional Approach in Social Sciences)

Замечания на полях книги Эволюционный подход в общественных науках

  s. 756