2020/4

< 2020/32020/5 >

Ekonomista 2020/4 - okładka

s. 499-654 (156)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Beata Stępień, Patrick M. Weber

Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw dotkniętych sankcjami – pomiędzy dostosowaniem a obejściem i unikaniem

Adjustment Strategies of Enterprises Subject to Sanctions: Between Adaptation and Circumvention or Avoidance

Адаптационные стратегии предприятий, оказавшихся под санкциями – между приспособлением, обходом и уклонением

Słowa kluczowe: Sankcje UE, kontrsankcje rosyjskie, strategie adaptacyjne, omijanie sankcji, unikanie sankcji, skuteczność sankcji

  s. 513  Streszczenie  

Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Katarzyna Piłat

The Effects of Policy Mix on the Pollutant Emissions in the United Kingdom

The Effects of Policy Mix on the Pollutant Emissions in the United Kingdom

Влияние бюджетной и денежной политики на эмиссию загрязняющих веществ в Великобритании

Słowa kluczowe: kombinacja polityki budżetowej i  pieniężnej, efekty ekologiczne, model E-DSGE, Wielka Brytania

  s. 541  Streszczenie  

Anna Odrobina, Paweł Folfas

Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości – przypadek działalności badawczo-rozwojowej

Poland’s Participation in Global Value Chains: The Case of R&D Activity

Участие Польши в глобальных цепочках стоимости на примере деятельности в области исследований и развития

Słowa kluczowe: GVC, B+ R, Polska.

  s. 555  Streszczenie  

Helmuth Yesid Arias Gómez, Gabriela Antosova

Regional Specialization in the Colombian Manufacturing Industry: A New Economic Geography Approach

Regional Specialization in the Colombian Manufacturing Industry: A New Economic Geography Approach

Региональная специализация в перерабатывающей промышленности Колумбии – подход на базе Новой экономической географии

Słowa kluczowe: Nowa Geografia Gospodarcza, korzyści komparatywne, korzyści skali, specjalizacja regionalna, aglomeracja, Kolumbia

  s. 573  Streszczenie