2018/2

< 2018/12018/3 >

Ekonomista 2018/2 - okładka

s. 121-262 (142)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia
Komunikaty

Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Nikolaus Wolf

Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910)

Economic Growth of Polish Territories in the Period of First Globalization (1870–1910)

Экономический рост на польских землях в период первой глобализации (1870–1910)

Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, rozwój regionalny, PKB, historia gospodarcza, Polska, XIX wiek

  s. 127  Streszczenie  

Piotr Wójcik

Metody quasi-eksperymentalne i ich zastosowanie w badaniu wpływu historii na współczesność

Quasi-experimental Methods and Their Use in Analysing the Influence of History on Contemporary Economies

Квазиэкспериментальные методы и их применение в иссле- дованиях влияния истории на современную экономику

Słowa kluczowe: eksperymenty historyczne, metody quasi-eksperymentalne, nieciągła regresja, analizy przestrzenne

  s. 156  Streszczenie  

Waldemar Florczak, Wojciech Grabowski

Czy warto korzystać z porad prawnych? Szacunki mikroekonomicznych efektów poradnictwa prawno-obywatelskiego

Does It Pay to Take Legal Advice? Estimates of Miroceconomic Effects of Non-comercial Legal Advice

Стоит ли пользоваться советами юристов? Оценка микроэкономических эффектов юридического и гражданского консалтинга

Słowa kluczowe: porady prawne, pomoc prawna, poszerzone równanie Mincera, mikroekonomia,

  s. 185  Streszczenie  

Piotr Pieniążek

Austrian and Mainstream Economics: How Do They Differ?

Szkoła austriacka i ekonomia głównego nurtu: czym się różnią?

Австрийская школа и экономический мейнстрим: в чем их различие?

Słowa kluczowe: austriacka szkoła ekonomii, ekonomia głównego nurtu, metodologia ekonomii, ekonomia matematyczna, formalizm w ekonomii

  s. 209  Streszczenie