2016/4

< 2016/32016/5 >

Ekonomista 2016/4 - okładka

s. 427-640 (214)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Natalia Nehrebecka, Kamila Derlatka

Determinanty wskaźnika predykcji bankructwa: przegląd modeli i metaanaliza

Determinants of the Bankruptcy Prediction Indicator: Review of Models and Meta-Analysis

Детерминанты прогнозирования банкротства: обзор моделей и мета-анализ

Słowa kluczowe: predykcja bankructwa, metaanaliza, finanse przedsiębiorstw

  s. 433  Streszczenie  

Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka

Preferencje polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania długiem

Preferences of Polish Enterprises as Regards Debt Financing

Преференции польских предприятий в области кредитного финансирования

Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, struktura kapitału, finanse przedsiębiorstwa, dane panelowe, modele ekonometryczne,

  s. 469  Streszczenie  

Paweł Gajewski

Regionalne krzywe Phillipsa w Polsce a efektywność polityki pieniężnej

Regional Phillips Curves in Poland and the Effectiveness of Monetary Policy

Региональные кривые Филлипса в Польше и эффективность денежной политики

Słowa kluczowe: regionalne krzywe Phillipsa, polityka pieniężna

  s. 501  Streszczenie  

Tomasz Grabia

Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata

The Relationships between Inflation and Unemployment in Major Economies of the World

Зависимость между инфляцией и безработицей в крупнейших экономиках мира

Słowa kluczowe: bezrobocie, inflacja, krzywa Phillipsa, współczynnik poświęcenia,

  s. 520  Streszczenie  

Jan L. Bednarczyk, Piotr Misztal

Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

Does the euro area move towards the low inflation trap?

Зона евро движется в направлении ловушки низкой инфляции, так ли это?

Słowa kluczowe: Europejski Bank Centralny, polityka pieniężna, cel inflacyjny,

  s. 546  Streszczenie