2016/2

< 2016/12016/3 >

Ekonomista 2016/2 - okładka

s. 153-286 (134)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Wiktor Rutkowski

Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny

Economic Inequalities vs. Economic Development and Social Well-being

Экономическое неравенство, экономическое развитие и социальное благополучие

Słowa kluczowe: nierówności podziału, wzrost gospodarczy, dobrobyt społeczny, jakość życia, zrównoważony rozwój

  s. 161  Streszczenie  

Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski

Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej

Poverty in the EU Countries

Бедность в странах Европейского союза

Słowa kluczowe: ubóstwo, wykluczenie społeczne, deprywacja materialna

  s. 180  Streszczenie  

Joanna Tyrowicz, Wojciech Hardy

Próba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce

An Attempt at Empirical Verification of the Efficiency Wage Hypothesis in Poland

Попытка эмпирической верификации гипотезы эффективной заработной платы в Польше

Słowa kluczowe: płace efektywnościowe, Polska, równanie Mincera, korekta Heckmana

  s. 200  Streszczenie  

Patrycja Graca-Gelert

The Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland

The Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland

Влияние экономической миграции в Европейский Союз на неравенство доходов в Польше

Słowa kluczowe: współczynnik Giniego, nierówności, przekazy pieniężne emigrantów

  s. 216  Streszczenie