2016/1

< 2015/62016/2 >

Ekonomista 2016/1 - okładka

s. 1-152 (152)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Krzysztof Firlej

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk.: Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki

Development Problems of Agriculture and Food Economy in the First Decade of Poland’s Membership in European Union, ed. Andrzej Czyżewski and Bogdan Klepacki

Проблемы развития сельского хозяйства и продовольственной отрасли в первой декаде членства в Евросоюзе, научная редакция Анджей Чижевски и Богдан Клепацки

  s. 141  

Andrzej Czyżewski

Monika Stanny: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Monika Stanny: Spatial Differentiation of the Development of Rural Areas in Poland

Моника Станны: Пространственная дифференциация в развитии сельской мест ности в Польше

  s. 145