2015/3

< 2015/22015/4 >

Ekonomista 2015/3 - okładka

s. 285-428 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Wojciech Giza

Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

Spontaneous and Instituted Elements of Economic Order in the Transformation Proces, ed. by Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

Спонтанные и устанавливаемые элементы экономического порядка в процессе трансформации, научная редакция Петр Пыш, Анна Грабска, Михал Мошиньски

  s. 415  

Łucja Tomaszewicz

Barbara Liberda, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce

Barbara Liberda, Cousiousness: Who Is Saving in Poland?

Барбара Либерда: Предусмотрительность, Кто экономит в Польше?

  s. 417  

Grzegorz Tchorek

Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, red. Piotr Albiński

Crisis and Stabilization Policy in the European Union, red. Piotr Albiński

Кризис и стабилизационная политика в Евросоюзе, ред. Петр Альбиньски

  s. 419  

Grzegorz Ślusarz

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski i Bogdan Klepacki

Problems of the Development of Agriculture and Food Economy in the First Decade of Poland’s Membership In the European Union), red. nauk. Andrzej Czyżewski i Bogdan Klepacki

Проблемы развития сельского хозяйства и продовольственной отрасли в первой декаде членства Польши в Евросоюзе, научный редактор Анджей Чижевски и Богдан Клепацки

  s. 423