2015/1

< 2014/62015/2 >

s. 1-150 (150)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 67,41 PLN
Dostępna pełna treść artykułu

Marcin Woźniak

Aktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

Active Labour Market Programs: Some Estimates of the Matching Function for Poland Based on Regional Data

Активные программы для рынка труда: оценка функции адаптации для Польши с использованием региональных данных

aktywne programy rynek pracy (ALMP) bezrobocie ewaluacja funkcji dopasowań Polska
  s. 15, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Sławomir Kuźmar, Michał Pilc

The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries

The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries

Влияние институтов рынка труда на эффективность рынка труда в странах трансформации

instytucje rynku pracy aktywne programy rynku pracy (ALMP) zatrudnienie i bezrobocie kraje transformacji
  s. 43, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Bartłomiej Rokicki

Regionalne deflatory PPP w Polsce oraz ich wykorzystanie

Regional PPP Deflators for Poland and Their Use

Региональные дефляторы ППС в Польше и их использование

deflatory PPP polityka regionalna polityka spójności rozwój regionalny
  s. 67, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Michał Burzyński

Wpływ migracji na dobrobyt w krajach OECD

The Impact of Migration on Welfare in the OECD Countries

Влияние миграции на уровень жизни в странах ОЭСР

migracje model równowagi ogólnej analiza dobrobytu OECD
  s. 81, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Marcin K. Nowakowski (red.)

264 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Wzgórze wiosny
Bolesława Wdzięczna

194 stron
Cena: 23,10 zł   Cena PDF: 22,14

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.