2014/5

< 2014/42014/6 >

Ekonomista 2014/5 - okładka

s. 643-782 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich – przegląd wyników badań

Determinants of the Effectiveness of Foreign Direct Investments – A Review Article

Детерминанты эффективности прямых иностранных инвестиций – обзор результатов исследований

Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB), efektywność, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

  s. 663  Streszczenie  

Dorota Wawrzyniak

Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej

Investment Climate and the Effect of Corporate Taxation on Foreign Direct Investments in the EU Countries

Влияние инвестиционного климата и налогообложения предприятий на прямые иностранные инвестиции в странах ЕС

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), klimat inwestycyjny, opodatkowanie przedsiębiorstw, Unia Europejska

  s. 685  Streszczenie  

Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski

Inflow of Foreign Direct Investment and Economic Development in Poland

Приток прямых иностранных инвестиций в Польшу a развитие экономики

Słowa kluczowe: wzrost i rozwój gospodarczy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ścieżka inwestycyjno-rozwojowa

  s. 707  Streszczenie  

Anna Tobolska

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski: struktura działowa i przestrzenna

Foreign Direct Investments in Poland’s Industry: Sectoral and Spatial Structure

Прямые иностранные инвестиции в промышленности Польши: структура по отраслям и регионам

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), przemysł, Polska

  s. 733  Streszczenie