Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2013/5

< 2013/42013/6 >

Ekonomista 2013/5 - okładka

s. 583-728 (146)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Aleksander Łukaszewicz

Grzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości

Grzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości (Where is the World Driving At? The Political Economy of the Future)

Гжегож В. Колодко, Куда стремится мир? Политэкономия будущего, Прушиньски и компания

  s. 717  

Marian Gorynia

Jan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy

Jan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy (International Business)

Ян Рымарчик, Международный бизнес, Польское экономическое издательство

  s. 721  

Andrzej Kupich

Rusłan S. Grinbgerg, Swoboda i sprawiedliwost’. Rossijskieje sobłazny łożnogo wybora

Rusłan S. Grinbgerg, Swoboda i sprawiedliwost’. Rossijskieje sobłazny łożnogo wybora (Freedom and Equity. Russian Temptations of False Choice)

Руслан С. Гринберг, Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора

  s. 725  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.