2013/1

< 2012/62013/2 >

Ekonomista 2013/1 - okładka

s. 1-174 (174)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński

Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro

Consolidation of Public Finance and the Euro Crisis

Консолидация публичных финансов и кризис зоны евро

Słowa kluczowe: kryzys strefy euro, konsolidacja fiskalna, nowy merkantylizm, bezrobocie

  s. 9  Streszczenie  

Aneta Hryckiewicz

Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

Government Interventions in the Banking Sector and the Stability of the Financial Sector

Правительсвенные интервенции в банковском секторе и стабильность финансового сектора

Słowa kluczowe: interwencje państwowe, kryzys finansowy, stabilność, sektor bankowy, moral hazard

  s. 31  Streszczenie  

Urszula Ziarko-Siwek

Efekt ogłoszeń jako wyraz przejrzystości polityki pieniężnej

Announcement Effect as the Reflection of the Transparency of Monetary Policy

Эффект оглашения решений как проявление прозрачности денежной политики

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, polityka komunikacyjna banku centralnego, stopy procentowe

  s. 71  Streszczenie  

Tomasz Berent

Financial Leverage: The Case Against DFL

Dźwignia finansowa – krytyka DFL

Финансовый рычаг – критика DFL

Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, ryzyko finansowe, mnożnik kapitału własnego

  s. 99  Streszczenie