EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190




2012/5

< 2012/42012/6 >

s. 539-676 (138)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 64,26 PLN




Małgorzata Szreder, Krzysztof Kalisiak, Kaja Białowąs, Tomasz Szapiro

Premia płacowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów

Wage Premium from Higher Education by Field of Study

Финансовая премия за высшее образование по направлениям обучения


Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak

Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów

Wage Premium from Higher Education by Occupational Groups

Премия за высшее образование по профессиональным группам


Paweł Bukowski, Martyna Kobus

Educational Equality of Opportunity in Poland

Educational Equality of Opportunity in Poland

Равенство шансов в области образования в Польше


Czasopismu „Ekonomista” przyznano 14 punktów za publikacje (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r., na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)



Agrobiznes
Augustyn Woś

334 stron
Cena: 10,50

Sprzedaż
wysyłkowa

Współczesny krajobraz ekonomiczny
Leszek J. Jasiński

184 stron
Cena: 39,90 zł   Cena PDF: 27,93

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.