EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190


2012/5

2012/42012/6

s. 539-676 (138)

Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 64,26 PLN
Małgorzata Szreder, Krzysztof Kalisiak, Kaja Białowąs, Tomasz Szapiro

Premia płacowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów

Wage Premium from Higher Education by Field of Study

Финансовая премия за высшее образование по направлениям обучения


Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak

Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów

Wage Premium from Higher Education by Occupational Groups

Премия за высшее образование по профессиональным группам


Paweł Bukowski, Martyna Kobus

Educational Equality of Opportunity in Poland

Educational Equality of Opportunity in Poland

Равенство шансов в области образования в Польше


Czasopismu „Ekonomista” przyznano 14 punktów za publikacje (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r., na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)Nobel z ekonomii 1969-2016
Leszek J. Jasiński

298 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Wzgórze wiosny
Bolesława Wdzięczna

194 stron
Cena: 23,10 zł   Cena PDF: 22,14

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.