Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2012/5

< 2012/42012/6 >

Ekonomista 2012/5 - okładka

s. 539-676 (138)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Małgorzata Szreder, Krzysztof Kalisiak, Kaja Białowąs, Tomasz Szapiro

Premia płacowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów

Wage Premium from Higher Education by Field of Study

Финансовая премия за высшее образование по направлениям обучения

  s. 555  Open Access

Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak

Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów

Wage Premium from Higher Education by Occupational Groups

Премия за высшее образование по профессиональным группам

Słowa kluczowe: wykształcenie wyższe, szkolnictwo wyższe, premia płacowa, premia z tytułu wykształcenia

  s. 577  Streszczenie  Open Access

Paweł Bukowski, Martyna Kobus

Educational Equality of Opportunity in Poland

Educational Equality of Opportunity in Poland

Равенство шансов в области образования в Польше

Słowa kluczowe: równość szans edukacyjnych, dominacja stochastyczna, dominacja Lorenza, wyniki testów

  s. 605  Streszczenie  Open AccessZarys historii myśli ekonomicznej
Mieczysław Nasiłowski

188 stron
Cena: 30,03

Sprzedaż
wysyłkowa

Nobel z ekonomii 1969-2016
Leszek J. Jasiński

298 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.