Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2012/1

< 2011/62012/2 >

Ekonomista 2012/1 - okładka

s. 1-136 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Stanisław Rudolf

Bożena Borkowska, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce

Bożena Borkowska, Regulation of a Natural Monopoly: Theory and Practice

Божена Борковска, Регулирование естественной монополии в теории и практике

  s. 129  

Marian Gorynia

Bogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii

Bogusław Czarny, Positivism and Value Judgements in Economics

Богуслав Чарны, Позитивизм и оценивающие суждения в экономике

  s. 131  

Sławomir I. Bukowski

Małgorzata Janicka, Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski

Małgorzata Janicka, Liberalisation of Capital Flows in the World Economy. The Case of Polish

Малгожата Яницка, Либерализация потоков капитала в мировой экономике

  s. 134  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.