2011/6

< 2011/52012/1 >

Ekonomista 2011/6 - okładka

s. 769-884 (116)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Jan Rymarczyk

Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, red. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

Poland’s Entry to Eurozone and the International Competitiveness and Internationalization of Enterprises, eds. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

Вступление Польши в зону евро – международная конкурентоспособность и интернационализация предприятий, ред. Марьян Горыня, Барбара Янковска

  s. 871  

Jan Krzysztof Solarz

Piotr Chmielewski, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych

Piotr CHMIELEWSKI: Homo agens: Institutionalism in Social Sciences

Пётр Хмелевскимелевски, Homo agens. Институционализм в общественных науках

  s. 873  

Katarzyna Appelt

Jesus Huerta de Soto: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne

Jesus Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles

Есус Хуэрта де Сото, Деньги, банковский кредит и конъюнктурные циклы

  s. 876