2010/6

< 2010/52011/1 >

Ekonomista 2010/6 - okładka

s. 767-906 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
In memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Józef S. Zegar

Ekonomia wobec kwestii agrarnej

Economics and the Agrarian Question

Экономия и аграрный вопрос

  s. 779  

Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński, Jolanta Zięba

Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.

Factors of GDP Growth in Poland and the Czech Republic in 2009

Факторы роста ВВП в Польше и Чехии в 2009 г.

  s. 805  

Oded Stark

Policy Repercussions of “The New Economics of the Brain Drain”

Policy Repercussions of “The New Economics of the Brain Drain”

Последствия „Новой Экономики Дренажа Мозгов” для экономической политики

  s. 831  

Jan Brzozowski

Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki

Brain Waste Among Skilled Expatriates and Investment in Human Capital

Неиспользование мозгов квалифицированных эмигрантов и инвестиции в человеческий капитал

  s. 841  

Leszek Wincenciak

Graduates’ Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience

Graduates’ Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience

Черты выпускников и их шансы на рынке труда: случай польши

  s. 859