2010/4

< 2010/32010/5 >

Ekonomista 2010/4 - okładka

s. 445-600 (156)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Dyskusje
i polemiki

Bogusław Fiedor

Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki

Economic Crisis versus Crisis of Economic Science

Экономический кризис и кризис экономической науки

Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, kryzys ekonomii jako nauki, kryteria postępu naukowego w ekonomii, wędrówka idei ekonomicznych, czynnik logiczny i historyczny w rozwoju ekonomii, realizm instrumentalny i poznawczy, trendy technologiczne i cywilizacyjne

  s. 453  Streszczenie  

Danuta Gotz-Kozierkiewicz

Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza

Crisis of the Informative Function of Money

Кризис информационной функции денег

Słowa kluczowe: siła nabywcza pieniądza, stopa procentowa, premia od ryzyka, płynność rynku, pieniądz, rynek, ryzyko

  s. 467  Streszczenie  

Edyta Mazurek, Marek Kośny

Porównanie ulg podatkowych na dzieci

Comparison of Tax Reductions on Children

Сравнение налоговых льгот на детей

Słowa kluczowe: podatki, ulgi, ulga od dochodu, ulga od podatku, sprawiedliwość opodatkowania

  s. 481  Streszczenie  

Jan Polowczyk

Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha

Elements of Behavioral Economics in the Works of Adam Smith

Элементы поведенческой экономической теории в трудах Адама Смита

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, ekonomia klasyczna, ekonomia neoklasyczna, ewolucja

  s. 493  Streszczenie