2008/6

< 2008/52009/1 >

Ekonomista 2008/6 - okładka

s. 699-856 (158)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Krystyna Piotrowska-Marczak

System finansowy w Polsce, red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak

Financial System in Poland, edited by Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak

Финансовая система в Польше, ред. Богуслав Петшак, Збигнев Поланьски, Барбара Возняк

  s. 837  

Dorota Czykier-Wierzba

Roman Sobiecki: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa

Roman Sobiecki: Globalization and the Functions of Poland’s Agriculture

Роман Собецки: Глобализация и функции польского сельского хозяйства

  s. 840  

Piotr Dominiak

Marian Gorynia, Barbara Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Marian Gorynia, Barbara Jankowska: (Clusters and the International Competitiveness and Internationalization of Enterprises

Мариан Горыня, Барбара Янковска: Кластеры, международная конкурентоспособность и интернационализация предприятия

  s. 846  

Barbara Polszakiewicz

Podstawy makroekonomii, red. nauk. Wacław Jarmołowicz

Foundations of Macroeconomics, edited by Wacław Jarmołowicz

Основы макроэкономии, ред. Вацлав Ярмолович

  s. 849