2008/6

< 2008/52009/1 >

Ekonomista 2008/6 - okładka

s. 699-856 (158)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Urszula Płowiec

Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju

Innovativeness of Poland’s Economy and the National Strategy of Development

Оценка инновационности польской экономики и стратегия развития страны

Słowa kluczowe: Polska, wzrost gospodarczy, innowacyjność

  s. 707  Streszczenie  

Andrzej Cieślik

Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na polski handel zagraniczny

How International Corporations Influence Poland’s Foreign Trade

Влияние международных предприятий на польскую внешнюю торговлю

Słowa kluczowe: Polska, handel międzynarodowy, fragmentacja, korporacje międzynarodowe

  s. 729  Streszczenie  

Tomasz Zalega

Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji

Households Earning Uncertain Incomes in the Light of Consumption Theories

Домашнее хозяйствa с неустойчивыми доходами и теории потребления

Słowa kluczowe: Polska, gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach, gospodarstwa domowe, teoria konsumpcji

  s. 747  Streszczenie  

Arkadiusz Babczuk

Problem deficytu i długu publicznego w przedkeynesowskiej myśli ekonomicznej

Deficit and Public Debt in the Light of Pre-Keynesian Thought

Проблема дефицита и публичного долга в докейнсианской экономической мысли

Słowa kluczowe: dług publiczny, historia myśli ekonomicznej, angielska szkoła liberalna

  s. 777  Streszczenie