2008/4

< 2008/32008/5 >

Ekonomista 2008/4 - okładka

s. 439-566 (128)

ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Paweł Baranowski

Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego

Optimum Inflation Rate in Growth Modeling

Оптимальная норма инфляции в моделировании экономического роста

Słowa kluczowe: inflacja, optymalna stopa inflacyjna

  s. 447  Streszczenie  

Jan Hagemejer, Jakub Michałek

Symulacja skutków liberalizacji handlu rolnego przy użyciu modelu równowagi ogólnej

Effects of Liberalization in Agricultural Trade. A Simulation Study Based on General Equilibrium Model

Симуляция последствий либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией с использованием модели общего равновесия

Słowa kluczowe: liberalizacja handlu w rolnictwie, liberalizacja handlu towarami rolnymi, model równowagi ogólnej, organizacja handlu światowego, world trade organization

  s. 467  Streszczenie  

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Koszty agencji i optymalna struktura kapitału firmy w warunkach rozdzielenia własności i kontroli

Agency Costs and the Firm’s Optimum Capital Structure Under Separation between Ownership and Management

Агентские издержки и оптимальная структура капитала фирмы в условиях разделения собственности и контроля

Słowa kluczowe: koszty agencji, finansowanie długiem, polityka w zakresie dywidendy

  s. 499  Streszczenie