Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2007/4

 2007/5 >

Ekonomista 2007/4 - okładka

s. 431-588 (158)

ArtykułyMiscellaneaPolemikiRecenzje
i omówienia

Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski

Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995–2005

Regional Unemployment in Poland in 1995–2005

Региональная безработица в Польше в 1995–2005 гг.

Słowa kluczowe: Polska, badanie siły roboczej , bezrobocie , regionalne zróżnicowanie bezrobocia , struktury branżowe i regionalne bezrobocie

  s. 439  Streszczenie  

Krzysztof Rybiński, Urszula Sowa

Global Reserves Management

Global Reserves Management (Globalne zarządzanie rezerwami walutowymi)

Global Reserves Management (Глобальное управление валютными ресурсами)

Słowa kluczowe: rezerwy walutowe , zarządzanie rezerwami , dywersyfikacja rezerw walutowych , ryzyko globalnej stabilności finansowej

  s. 457  Streszczenie  

Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Socha

Sztywność nominalnych wynagrodzeń oraz jej wpływ na politykę pieniężną

Downward Nominal Wage Rigidity in Poland and Its Implications for the Monetary Policy

Жёсткость номинальной зарплаты и её влияние на денежную политику

Słowa kluczowe: Polska , inflacja , Polityka pieniężna , sztywność płac w dół , konkurencja i sztywność płac

  s. 491  Streszczenie  

Michał Gradzewicz, Jan Hagemejer

Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej

Monopolistic Markups and Returns to Scale in Poland. Evidence from the Firms Level

Монополистические наценки и эффекты масштаба в польской экономике

Słowa kluczowe: Polska, przychód skali, branże monopolistyczne, czynniki produktywności branżowe

  s. 515  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.