Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: bilans handlowy

Piotr Misztal (2010/1, Artykuły, s. 59)

Główne determinanty bilansu handlowego w Polsce

Artykuł dotyczy analizy krótko- i długookresowych zależności między bilansem handlowym oraz kursem walutowym, dochodem narodowym i podażą pieniądza w Polsce. W analizie tej weryfikuje się elastycznościowe, absorpcyjne oraz monetarne podejścia do bilansu płatniczego w Polsce z wykorzystaniem modelu wektorowej autoregresji (VAR). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dochód narodowy i (...)
....