Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: bilans handlowy

Piotr Misztal (2010/1, Artykuły, s. 59)

Główne determinanty bilansu handlowego w Polsce

Artykuł dotyczy analizy krótko- i długookresowych zależności między bilansem handlowym oraz kursem walutowym, dochodem narodowym i podażą pieniądza w Polsce. W analizie tej weryfikuje się elastycznościowe, absorpcyjne oraz monetarne podejścia do bilansu płatniczego w Polsce z wykorzystaniem modelu wektorowej autoregresji (VAR). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dochód narodowy i (...)
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
Marcin Sitek

230 stron
Cena: 47,25 zł   Cena PDF: 39,98

Sprzedaż
wysyłkowa

Podstawy przedsiębiorczości
Mieczysław Nasiłowski

268 stron
Cena: 24,15 zł   Cena PDF: 14,76

Sprzedaż
wysyłkowa