Wyniki

Znaleziono 2 wyników wyszukiwania hasła: agrobiznes

Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Ewelina Szuba-Barańska, Walenty Poczta (2021/1, Artykuły, s. 87)

Wyniki produkcyjne oraz efektywność agrobiznesu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w uzyskiwanych wynikach produkcyjnych i dochodowych agrobiznesu oraz efektywności produkcji w tym sektorze gospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Dodatkowo zbadano, czy przeobrażenia obserwowane w agrobiznesie tych krajów przyczyniają się do zmniejszenia dystansu rozwojowego do państw UE-15. Podstawową metodą badawczą była analiza (...)


Stanisław Urban (2008/1, Recenzje i omówienia, s. 128)

Waldemar Czternasty, Bazyli Czyżewski: Struktura kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje
....