Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: efekt substytucji

Adam Lipowski (2008/3, Artykuły, s. 293)

Modele rywalizacji firm o wydatki nabywców

Autor przedstawia model rywalizacji wśród firm, który stanowi nową teoretyczną koncepcję w mikroekonomii. Korzystając z tego modelu można opisać związek przyczynowy pomiędzy konkurencją i długoterminową dynamiką konkurencyjności produkcji. Dział ten jest nieobecny w modelach konkurencji opartych na równowadze. Autor buduje swój model na dwa, odmienne od tradycyjnych metod, założenia: 1 (...)
....