EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190


2014/3

2014/2

s. 337-456 (120)


Wypożycz w IBUK


Dodaj do koszyka:

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)


Druk + PDF
Cena: 64,26 PLN
(w tym VAT 4,26 PLN)

Romuald I. Zalewski

Miejsce towaroznawstwa w naukach ekonomicznych – głos polemiczny do artykułu M. Goryni i T. Kowalskiego Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki („Ekonomista” 2013, nr 4)   449

The Place of the Science of Commodities in Economic Sciences: A Polemical Note on the Article by M. Gorynia and T. Kowalski, Economic Sciences and Their Classification vs. Challenges of Contemporary Economy („Ekonomista” 2014, no. 4)

Место товароведения в экономических науках – полемика со статьей М. Горыни и Т. Ковальского Экономические науки и их классификация перед вызовами современной экономики („Ekonomista” 2013, № 4)

Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski

Odpowiedź na uwagi polemisty   453

A Response to the Polemicist’s Remarks

Ответ на замечания полемиста

Angielskojęzyczne streszczenia artykułów zamieszczanych w „Ekonomiście” są rejestrowane w serwisie:
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

Czasopismu „Ekonomista” przyznano 10 punktów za publikacje (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r., na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.